• dsa
Gạo lứt đặc sản 2kg

Gạo lứt đặc sản 2kg

Giá: 69.000 VND Khuyến mại: "Hóa đơn 150k tặng 1 Hộp Ngô cay sấy giòn 200g trị giá 28.000đ Không áp dụng đồng thời 2 chương trình KM trong cùng 1 bill "
Khuyến mại: "Hóa đơn 150k tặng 1 Hộp Ngô cay sấy giòn 200g trị giá 28.000đ Không áp dụng đồng thời 2 chương trình KM trong cùng 1 bill "
Tình trạng: Còn hàng
 Gạo tám Thái Lan sữa túi 5kg

Gạo tám Thái Lan sữa túi 5kg


140.000 VND
Khuyến mại: 119.000VND Khuyến mại: Giảm giá 15%
Khuyến mại: Giảm giá 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg

Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg


96.900 VND
Khuyến mại: 77.500VND Khuyến mại: Giảm giá 20%
Khuyến mại: Giảm giá 20%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg


105.000 VND
Khuyến mại: 89.300VND Khuyến mại: Giảm giá 15%
Khuyến mại: Giảm giá 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Xi dẻo Hà Bắc 5kg

Gạo Xi dẻo Hà Bắc 5kg


104.000 VND
Khuyến mại: 93.600VND Khuyến mại: giảm 10%
Khuyến mại: giảm 10%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Giá: 39.000 VND Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại trị giá 39,000đ
Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại trị giá 39,000đ
Tình trạng: Còn hàng
Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Giá: 115.600 VND Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại trị giá 115.6000
Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại trị giá 115.6000
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cẩm 2kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cẩm 2kg - Bảo Minh

Giá: 99.000 VND Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 1 hộp lứt sấy muối mè 120g
Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 1 hộp lứt sấy muối mè 120g
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Nương Điện Biên 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Nương Điện Biên 1kg - Bảo Minh

Giá: 45.000 VND Khuyến mại:
Khuyến mại:
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Hải Hậu 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Hải Hậu 5Kg - Bảo Minh

Giá: 131.100 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh High Quality 3Kg

Gạo tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh High Quality 3Kg


82.000 VND
Khuyến mại: 61.500VND Khuyến mại: Giảm giá 25%
Khuyến mại: Giảm giá 25%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Giá: 180.000 VND Khuyến mại: Mua 2 túi 5kg tặng 1 Bộ bát sứ cao cấp trị giá 125.000
Khuyến mại: Mua 2 túi 5kg tặng 1 Bộ bát sứ cao cấp trị giá 125.000
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên 3Kg

Gạo tám thơm Điện Biên 3Kg


85.000 VND
Khuyến mại: 63.800VND Khuyến mại: giảm 25%
Khuyến mại: giảm 25%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Giá: 175.000 VND Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000
Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh

Giá: 45.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh

Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh

Giá: 39.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lức Đặc Sản 2kg -  Bảo Minh

Gạo Lức Đặc Sản 2kg - Bảo Minh

Giá: 69.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Giá: 153.900 VND Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000đ
Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5kg - Bảo Minh

Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5kg - Bảo Minh

Giá: 126.000 VND Khuyến mại: Mua 3 tặng 1 gói vỏ bưởi sấy mật ong 100g trị giá 40,000đ
Khuyến mại: Mua 3 tặng 1 gói vỏ bưởi sấy mật ong 100g trị giá 40,000đ
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh

Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh


168.000 VND
Khuyến mại: 126.000VND Khuyến mại: Giảm giá 25%
Khuyến mại: Giảm giá 25%
Tình trạng: Còn hàng