• dsa

Thư viện video

Gạo Bảo Minh - Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản_[TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI]

Gạo Bảo Minh - Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Trong thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến hết sức phức tạp, việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững của Bảo Minh đã giúp gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần bảo đảm tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định cho bà con. Tuân thủ và áp dụng đúng quy trình, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ của Bảo Minh nên chi phí thấp hơn. Năng suất cuối vụ cao hơn và giá trị sản xuất đã tăng nhiều lần so với cách làm phổ thông hiện nay. Ngoài liên kết sản xuất trực tiếp, Bảo Minh thực hiện thu mua tiêu thụ trực tiếp sản phẩm cho bà con nông dân. Liên kết sản xuất theo chuỗi đã góp phần thúc đẩy các mặt hàng nông sản chủ lực các vùng phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị và tránh tình trạng được mùa, mất giá, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, phát triển kinh tế địa phương và xây dựng nông thôn mới. Gạo Bảo Minh #Chuỗi_liên_kết #Gạo_đặc_sản