• dsa
Gạo Nếp Nương Điện Biên 2kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Nương Điện Biên 2kg - Bảo Minh


92.700 VND
Khuyến mại: 78.795VND Khuyến mại: Giảm giá 15%
Khuyến mại: Giảm giá 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Hải Hậu nhãn xanh 3Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Hải Hậu nhãn xanh 3Kg - Bảo Minh

Giá: 110.000 VND Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Hải Hậu 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Hải Hậu 5Kg - Bảo Minh


131.100 VND
Khuyến mại: 104.900VND Khuyến mại: giảm 20%
Khuyến mại: giảm 20%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh High Quality 3Kg

Gạo tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh High Quality 3Kg


116.000 VND
Khuyến mại: 63.800VND Khuyến mại: Giảm giá 45%
Khuyến mại: Giảm giá 45%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên 3Kg

Gạo tám thơm Điện Biên 3Kg

Giá: 110.000 VND Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lức Đặc Sản 2kg -  Bảo Minh

Gạo Lức Đặc Sản 2kg - Bảo Minh


68.000 VND
Khuyến mại: 61.200VND Khuyến mại: Giảm giá 10%
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5kg - Bảo Minh

Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5kg - Bảo Minh


110.000 VND
Khuyến mại: 99.000VND Khuyến mại: Giảm giá 10%
Khuyến mại: Giảm giá 10%
Tình trạng: Còn hàng