• dsa
 Gạo tám Thái Lan sữa túi 5kg

Gạo tám Thái Lan sữa túi 5kg


140.000 VND
Khuyến mại: 119.000VND Khuyến mại: Giảm giá 15%
Khuyến mại: Giảm giá 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cẩm 2kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cẩm 2kg - Bảo Minh

Giá: 99.000 VND Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 1 hộp lứt sấy muối mè 120g
Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 1 hộp lứt sấy muối mè 120g
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Nương Điện Biên 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Nương Điện Biên 1kg - Bảo Minh

Giá: 45.000 VND Khuyến mại:
Khuyến mại:
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Hải Hậu 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Hải Hậu 5Kg - Bảo Minh

Giá: 131.100 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh High Quality 3Kg

Gạo tám thơm giống Thái Lan Bảo Minh High Quality 3Kg


82.000 VND
Khuyến mại: 61.500VND Khuyến mại: Giảm giá 25%
Khuyến mại: Giảm giá 25%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên 3Kg

Gạo tám thơm Điện Biên 3Kg


85.000 VND
Khuyến mại: 63.800VND Khuyến mại: giảm 25%
Khuyến mại: giảm 25%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lức Đặc Sản 2kg -  Bảo Minh

Gạo Lức Đặc Sản 2kg - Bảo Minh

Giá: 69.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5kg - Bảo Minh

Gạo Bắc Hương Hải Hậu 5kg - Bảo Minh

Giá: 126.000 VND Khuyến mại: Mua 3 tặng 1 gói vỏ bưởi sấy mật ong 100g trị giá 40,000đ
Khuyến mại: Mua 3 tặng 1 gói vỏ bưởi sấy mật ong 100g trị giá 40,000đ
Tình trạng: Còn hàng