• dsa
Gạo Bảo Minh - ST25 Lúa ruộng rươi 3kg

Gạo Bảo Minh - ST25 Lúa ruộng rươi 3kg


118.000 VND
Khuyến mại: 100.300VND Khuyến mại: giảm 15%
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo lứt đặc sản 2kg

Gạo lứt đặc sản 2kg


69.000 VND
Khuyến mại: 58.700VND Khuyến mại: giảm 15%
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
 Gạo tám Thái Lan sữa túi 5kg

Gạo tám Thái Lan sữa túi 5kg

Giá: 140.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg

Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg


96.900 VND
Khuyến mại: 82.400VND Khuyến mại: giảm 15%
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Giá: 105.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Xi dẻo Hà Bắc 5kg

Gạo Xi dẻo Hà Bắc 5kg

Giá: 104.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Giá: 39.000 VND Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 hộp ngô cay sấy giòn 200g trị giá 28,000đ
Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 hộp ngô cay sấy giòn 200g trị giá 28,000đ
Tình trạng: Còn hàng
Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Giá: 115.600 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cẩm 2kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cẩm 2kg - Bảo Minh

Giá: 99.000 VND Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 01 hộp lứt sấy muối mè 210g trị giá 31.000đ
Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 01 hộp lứt sấy muối mè 210g trị giá 31.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Nương Điện Biên 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Nương Điện Biên 1kg - Bảo Minh

Giá: 45.000 VND Khuyến mại:
Khuyến mại:
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Hải Hậu nhãn xanh 3Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Hải Hậu nhãn xanh 3Kg - Bảo Minh


85.000 VND
Khuyến mại: 76.500VND Khuyến mại: giảm 10%
Khuyến mại: giảm 10%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Hải Hậu 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Hải Hậu 5Kg - Bảo Minh

Giá: 131.100 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Giá: 180.000 VND Khuyến mại: Mua 1 túi 5kg tặng 1 túi Vỏ bưởi sấy mật ong trị giá 40.000 đ
Khuyến mại: Mua 1 túi 5kg tặng 1 túi Vỏ bưởi sấy mật ong trị giá 40.000 đ
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên 3Kg

Gạo tám thơm Điện Biên 3Kg

Giá: 85.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Giá: 175.000 VND Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000
Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh

Giá: 45.000 VND Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại
Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh

Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh


39.000 VND
Khuyến mại: 31.500VND Khuyến mại: giảm 15%
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lức Đặc Sản 2kg -  Bảo Minh

Gạo Lức Đặc Sản 2kg - Bảo Minh

Giá: 69.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh


153.900 VND
Khuyến mại: 130.800VND Khuyến mại: giảm 15%
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh

Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh

Giá: 168.000 VND Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 01 túi Gạo nếp Nương Điện Biên túi 1kg trị giá 45,000đ
Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 01 túi Gạo nếp Nương Điện Biên túi 1kg trị giá 45,000đ
Tình trạng: Còn hàng