• dsa
Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của Gạo Bảo Minh, bao gồm các sản phẩm chất lượng được lựa chọn kỹ lưỡng từ khâu nghiên cứu, lựa chọn giống đến kỹ thuật canh tác, đảm bảo đạt chuẩn gạo sạch an toàn
Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg

Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg

Giá: 123.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Giá: 128.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Giá: 35.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Giá: 210.000 VND Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám Thái Lan đặc biệt (gạo Cung Đình ) 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám Thái Lan đặc biệt (gạo Cung Đình ) 5Kg - Bảo Minh


130.000 VND
Khuyến mại: 104.000VND Khuyến mại: Giảm 20%
Khuyến mại: Giảm 20%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm giống Thái Lan sữa 3kg -  Bảo Minh

Gạo tám thơm giống Thái Lan sữa 3kg - Bảo Minh

Giá: 125.000 VND Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Khuyến mại: Mua 1 tặng 1
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Giá: 233.000 VND Khuyến mại: Giảm giá 40%
Khuyến mại: Giảm giá 40%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Giá: 185.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh


59.000 VND
Khuyến mại: 50.200VND Khuyến mại: Giảm 15%
Khuyến mại: Giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh

Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh


48.000 VND
Khuyến mại: 43.200VND Khuyến mại: Giảm 10%
Khuyến mại: Giảm 10%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Giá: 185.000 VND Khuyến mại: Mua 5kg tặng 3kg
Khuyến mại: Mua 5kg tặng 3kg
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh

Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh

Giá: 210.000 VND Khuyến mại: Mua 5kg tặng 3kg
Khuyến mại: Mua 5kg tặng 3kg
Tình trạng: Còn hàng