• dsa
Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của Gạo Bảo Minh, bao gồm các sản phẩm chất lượng được lựa chọn kỹ lưỡng từ khâu nghiên cứu, lựa chọn giống đến kỹ thuật canh tác, đảm bảo đạt chuẩn gạo sạch an toàn
Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg

Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg

Giá: 115.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Giá: 118.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Giá: 39.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Giá: 115.000 VND Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 bộ bát sứ cao cấp 6 cái
Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 bộ bát sứ cao cấp 6 cái
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh


190.000 VND
Khuyến mại: 135.000VND Khuyến mại: giảm 25%
Khuyến mại: giảm 25%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Giá: 175.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh


54.000 VND
Khuyến mại: 38.300VND Khuyến mại: giảm 15%
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh

Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh

Giá: 39.000 VND Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 1 hộp lứt sấy muối mè 120g
Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 1 hộp lứt sấy muối mè 120g
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Giá: 165.000 VND Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 1 túi giống nhật 3kg
Khuyến mại: Mua 2 túi tặng 1 túi giống nhật 3kg
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh

Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh


172.000 VND
Khuyến mại: 142.800VND Khuyến mại: giảm 15%
Khuyến mại: giảm 15%
Tình trạng: Còn hàng