• dsa
Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của Gạo Bảo Minh, bao gồm các sản phẩm chất lượng được lựa chọn kỹ lưỡng từ khâu nghiên cứu, lựa chọn giống đến kỹ thuật canh tác, đảm bảo đạt chuẩn gạo sạch an toàn
Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg

Gạo Bảo Minh - Giống Nhật 3kg


96.900 VND
Khuyến mại: 77.500VND Khuyến mại: Giảm giá 20%
Khuyến mại: Giảm giá 20%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg

Gạo Bảo Minh - Tám thái đỏ 3kg


105.000 VND
Khuyến mại: 89.300VND Khuyến mại: Giảm giá 15%
Khuyến mại: Giảm giá 15%
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 1kg - Bảo Minh

Giá: 39.000 VND Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại trị giá 39,000đ
Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại trị giá 39,000đ
Tình trạng: Còn hàng
Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Gạo ST25 3Kg - Bảo Minh

Giá: 115.600 VND Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại trị giá 115.6000
Khuyến mại: Mua 5 túi tặng 1 túi cùng loại trị giá 115.6000
Tình trạng: Còn hàng
Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Gạo tám thơm Điện Biên gặt non Luxury 5Kg - Bảo Minh

Giá: 180.000 VND Khuyến mại: Mua 2 túi 5kg tặng 1 Bộ bát sứ cao cấp trị giá 125.000
Khuyến mại: Mua 2 túi 5kg tặng 1 Bộ bát sứ cao cấp trị giá 125.000
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Gạo Séng Cù Bảo Minh 5Kg

Giá: 175.000 VND Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000
Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh

Gạo Nếp Tú Lệ 1kg - Bảo Minh

Giá: 45.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh

Gạo Lứt Huyết Rồng 1kg - Bảo Minh

Giá: 39.000 VND
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Gạo Giống Nhật 5kg - Bảo Minh

Giá: 153.900 VND Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000đ
Khuyến mại: Mua 1 túi tặng 1 túi gạo Nếp cái hoa vàng 1kg trị giá 39.000đ
Tình trạng: Còn hàng
Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh

Gạo Tám Thái Đỏ 5kg - Bảo Minh


168.000 VND
Khuyến mại: 126.000VND Khuyến mại: Giảm giá 25%
Khuyến mại: Giảm giá 25%
Tình trạng: Còn hàng