• dsa

Thư viện video

Hà Nội: Kết nối nông sản mùa vụ với hệ thống phân phối_[PHÓNG SỰ VTC1]

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1861/UBND-KT về hỗ trợ lưu thông phương tiện vận chuyển hàng hóa và đẩy mạnh kết nối tiêu thụ trái cây, nông sản mùa vụ. Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội làm đầu mối tổng hợp nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa, kết nối, tiêu thụ trái cây, nông sản mùa vụ từ các tỉnh, thành phố trong cả nước về thị trường Hà Nội.