• dsa

Thư viện video

Phát triển nông nghiệp nông thôn, đổi mới sản xuất, gia tăng giá trị_[TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI]

Thực hiện giải pháp cơ cấu lại ngành lúa gạo, các địa phương đã chú ý đổi mới và xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ hiệu quả, phù hợp cơ chế thị trường, kinh tế hộ tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức quy mô lớn hơn. Trong các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, Bảo Minh liên kết với nhiều HTX, các vùng trồng tại các địa phương, nhiều héc-ta đã được sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, SRP, cụ thể như các mô hình lúa tôm, mô hình đồng lúa ruộng rươi, mô hình lúa-cá, lúa-tôm càng xanh, ... được đánh giá cao. Việc liên kết không chỉ áp dụng KHCN vào trồng trọt giúp đỡ người dân giảm chi phí, nhân công lại tăng năng suất, bao tiêu sản phẩm hỗ trợ kịp thời để các giống lúa tăng năng xuất, hướng tới tiêu chuẩn hữu cơ - xu hướng mới trong đổi mới và tái cơ cấu và gia tăng giá trị cho ngành Nông nghiệp